EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11/2023

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 11/2023 của Tổng Công ty là 2,403 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 là 27,738 tỷ kWh, đạt 86,1% kế hoạch năm.

Trong đó, các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động cao theo lưu lượng nước về và tình hình thủy văn thuận lợi. Các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2 được huy động thấp do phụ tải tại khu vực phía Nam trong tháng có sự sụt giảm và hệ thống điện huy động cao các nguồn năng lượng tái tạo.

Công tác bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch tại Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Bà Rịa, Ninh Bình đều đạt hoặc vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng.

2. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo, tuân thủ đúng quy định, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ ở mức cao. Tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ phát sinh hàng ngày tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 tiếp tục đạt 100%, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt 93%.

Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng điện tử đặt ngay trước cổng nhà máy đảm bảo thông tin số liệu quan trắc môi trường liên tục, xuyên suốt và ổn định.


II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 12/2023

Trong tháng 12/2023, Tổng Công ty phấn đấu đạt sản lượng điện theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là 2,046 tỷ kWh. Các tổ máy đảm bảo khả dụng ở mức cao nhất, đáp ứng tốt huy động của hệ thống. Các nhà máy thủy điện chủ động đảm bảo an toàn hồ đập, điều tiết nước về hạ du theo đúng quy trình, chuẩn bị tích nước đảm bảo cho sản xuất điện năm 2024; Thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại các Nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2 theo kế hoạch, sớm đưa các tổ máy vào vận hành phát điện.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo độ khả dụng, giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu suất tổ máy; đẩy mạnh các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chủ đề năm 2023; phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, đồng thời tiếp tục triển khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện mới, ưu tiên các nguồn điện xanh, sạch.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về chia cổ tức và thực hiện thủ tục để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, với tổng tỷ lệ chi trả 9,26% tương ứng số tiền là 1.040 tỷ đồng. 

Hướng đến kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, CBCNV Tổng Công ty tích cực hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IX và triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong tháng Tri ân khách hàng năm 2023.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Tin cùng chuyên mục

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.