EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2023
1. Công tác sản xuất - kinh doanh
Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm. Trong tháng 10, do tình hình thủy văn thuận lợi, các nhà máy thủy điện được ưu tiên huy động, các nhà máy nhiệt điện huy động theo nhu cầu hệ thống. Trong đó, các Nhà máy điện Phú Mỹ tiếp tục vận hành theo phương thức khởi động/dừng máy hàng ngày với tổng số lần khởi động trong 10 tháng đầu năm 2023 là 463 lần.
Công tác bảo dưỡng sửa chữa thực hiện theo kế hoạch tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1, Bà Rịa, Ninh Bình đều đạt và vượt kế hoạch; Hoàn thành tốt công tác đại tu tổ máy S1 của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải thuộc EVNGENCO1 theo gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa.
2. Công tác môi trường
Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ trong tháng 10/2023 duy trì ở mức cao. Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ phát sinh hàng ngày đạt gần 94%, lũy kế năm 2023 đạt 85%; Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 duy trì mức tiêu thụ 100% lượng tro xỉ phát sinh hàng ngày. Các bãi lưu giữ tro xỉ đảm bảo an toàn.
Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng điện tử đặt ngay trước cổng nhà máy đảm bảo thông tin số liệu quan trắc môi trường liên tục, xuyên suốt và ổn định.
 
II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 11/2023
Trong tháng 11/2023, Tổng Công ty phấn đấu đạt sản lượng điện theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là 2,92 tỷ kWh. Các tổ máy đảm bảo khả dụng ở mức cao nhất, đáp ứng tốt huy động của hệ thống. Các nhà máy thủy điện chủ động đảm bảo an toàn hồ đập, điều tiết nước về hạ du theo đúng quy trình, chuẩn bị tích nước đảm bảo cho sản xuất điện năm 2024; Phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đối với công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các Nhà máy điện Phú Mỹ 1, Vĩnh Tân 2, Bà Rịa, Ninh Bình, sớm đưa các tổ máy vào vận hành phát điện.
Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo độ khả dụng, giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu suất tổ máy; đẩy mạnh các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chủ đề năm 2023; phấn đấu đạt các chỉ tiêu, vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, đồng thời tiếp tục triển khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện mới, ưu tiên các nguồn điện xanh, sạch.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450 

Tin cùng chuyên mục

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.