EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02/2024

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 02/2024 của Tổng Công ty là 1,853 tỷ kWh, đạt 127,5% kế hoạch tháng. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2024 là 3,798 tỷ kWh, đạt 16,6% kế hoạch năm.

Trong tháng, các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lưu lượng nước về và đảm bảo cấp nước hạ du. Các Nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 được huy động theo nhu cầu phụ tải Hệ thống điện.
Công tác sửa chữa bảo dưỡng tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch với 5 công trình tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 MR, Buôn Kuốp và Srêpôk 3. Bên cạnh đó, Công ty EPS đã kịp thời phối hợp cùng nhà máy hoàn thành khắc phục các bất thường thiết bị, sớm đưa tổ máy vào vận hành.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, các nhà máy của Tổng Công ty luôn đảm bảo khả dụng cao, không để xảy ra sự cố, bất thường thiết bị, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của Điều độ Hệ thống điện với sản lượng điện phát trong kỳ nghỉ Tết là 184,5 triệu kWh. Tổng Công ty cũng hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa xuyên Tết các tồn tại của Tổ máy S2 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 để đảm bảo sẵn sàng cung ứng điện mùa khô.

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGenco3 (EPS) - Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phát điện 3 đã tiếp nhận Quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng (O&M) Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và thực hiện hợp đồng dịch vụ kể từ 00h00 phút ngày 01/3/2024. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chuyển giao các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2, trong đó giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, kinh doanh, bảo trì và bảo quản các nhà máy và Tập đoàn đã giao Tổng Công ty Phát điện 3 tiếp nhận để thực hiện quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy điện Phú Mỹ 3 theo hợp đồng dịch vụ.

2. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo, tuân thủ đúng quy định. Tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ phát sinh hàng ngày tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 duy trì 100%, đồng thời tiêu thụ thêm 231.752 m3 tro xỉ lưu trữ tại bãi, gia tăng mức chứa khả dụng của bãi xỉ. Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỷ lệ tiêu thụ đạt hơn 82%, nhà máy đang gấp rút hoàn thành dây chuyền phân tách tro xỉ, dự kiến đưa vào vận hành trong Quý II/2024.

Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành và được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và bảng điện tử đặt trước cổng nhà máy. 

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2024

Trong tháng 3/2024, sản lượng điện Tổng Công ty được giao theo kế hoạch tháng của EVN là 1,700 tỷ kWh và phương thức tháng được EVN và Điều độ Hệ thống điện quốc gia phê duyệt là 2,308 tỷ kWh. Các tổ máy đảm bảo khả dụng ở mức cao nhất, đáp ứng tốt huy động của hệ thống; Các nhà máy thủy điện chủ động đảm bảo an toàn hồ đập theo đúng quy định, thực hiện điều tiết nước về hạ du phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân; Thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch tại Nhà máy Phú Mỹ 2.1 MR, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp và Buôn Tua Srah.

Các nhà máy điện than duy trì đảm bảo môi trường sản xuất, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ qua cảng xuất tro xỉ chuyên dụng/qua cảng dầu; phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng tro, xỉ của các nhà máy điện phục vụ san lấp, làm đường giao thông. 

Tổng Công ty cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo nhiên liệu, nâng cao độ khả dụng, giảm suất hao nhiệt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Tin cùng chuyên mục

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.