EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 7/2023
1. Công tác sản xuất - kinh doanh
Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2023 của Tổng Công ty là 2,355 tỷ kWh. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 là 18,802 tỷ kWh, đạt 58,3% kế hoạch năm.
Trong  tháng 7, do nguồn năng lượng tái tạo được ưu tiên huy động và nhu cầu của hệ thống giảm, các nhà máy nhiệt điện của Tổng Công ty được huy động không cao nên sản lượng điện không đạt kế hoạch của tháng, dù nhiên liệu than, dầu cho sản xuất luôn đảm bảo tồn kho theo quy định. Các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo lượng nước về, đồng thời đảm bảo vận hành theo phương thức của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ và sẵn sàng ứng phó kịp thời qua các đợt có mưa lớn trên khu vực, phối hợp cung cấp thông tin, thông báo và thực hiện điều tiết xả nước qua tràn để giảm lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
Trong công tác thị trường điện, Tổng Công ty tiếp tục tham gia và tuân thủ đúng các quy định hiện hành, có hiệu quả, lập phương án chào giá phù hợp với tình hình thị trường điện và điều kiện vận hành các tổ máy, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2. Công tác môi trường
Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ trong tháng 7/2023 duy trì ở mức cao. Trong tháng, 100% lượng tro xỉ phát sinh của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và hơn 92% lượng tro xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được tiêu thụ.
Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng điện tử đặt ngay trước cổng nhà máy đảm bảo thông tin số liệu quan trắc môi trường luôn liên tục, xuyên suốt và ổn định. 
Các nhà máy thủy điện chuẩn bị các phương án PCLB, TKCN, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão 2023, đảm bảo an toàn hồ đập và điều tiết nước cho hạ du.
 
II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2023
Trong tháng 8/2023, Tổng Công ty phấn đấu đạt sản lượng điện theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là 2,781 tỷ kWh. Các nhà máy đảm bảo khả dụng ở mức cao nhất, đáp ứng tốt huy động của hệ thống.
Tổng Công ty cũng tiếp tục thực hiện các dự án/công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch; triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu quả cung ứng, tiếp nhận nhiên liệu than, dầu, khí để đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất; tiếp tục duy trì ổn định công tác bảo vệ môi trường khu vực sản xuất và bãi xỉ; triển khai Hội nghị sơ kết các tháng đầu năm, tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật của Tổng Công ty năm 2023 và các nhiệm vụ kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2023.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Tin cùng chuyên mục

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.