EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Trong tháng, các nhà máy điện của EVNGenco3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Sản lượng điện thực hiện tháng 11/2021 của EVNGenco3 là 2,441 tỷ kWh, đạt 88,75% kế hoạch. Nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh COVID-19. Tình hình thủy văn thuận lợi, các nhà máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp huy động theo lưu lượng nước về.

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 11/2021

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Trong tháng, các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Sản lượng điện thực hiện tháng 11/2021 của EVNGENCO32,441 tỷ kWh, đạt 88,75% kế hoạch. Nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh COVID-19. Tình hình thủy văn thuận lợi, các nhà máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp huy động theo lưu lượng nước về.

CBCNV và người lao động tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tùy theo tình hình tại địa phương, đảm bảo tối đa cho vận hành sản xuất.

Trong công tác thị trường điện, EVNGENCO3 tiếp tục tham gia và tuân thủ đúng các quy định hiện hành, lập phương án chào giá có hiệu quả, phù hợp với tình hình thị trường điện.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Tuy tình hình dịch bệnh kéo dài nhưng Tổng Công ty vẫn tiếp tục triển khai chuẩn bị thủ tục đầu tư; nghiên cứu hợp tác, đánh giá hiệu quả các dự án nguồn điện mới. Với Dự án TTĐL Long Sơn, Tổng Công ty phối hợp với các đối tác trong Tổ hợp triển khai các bước tiếp theo để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

3. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng thông tin điện tử ngay trước cổng nhà máy luôn đảm bảo liên tục, xuyên suốt, ổn định.

Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Lượng tro xỉ của các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và Ninh Bình vẫn được tiêu thụ toàn bộ. Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khối lượng tro, xỉ tiêu thụ trong tháng đạt 98,58% khối lượng phát sinh.

Các nhà máy thủy điện thực hiện theo dõi, điều tiết nước hạ du các hồ chứa tại Thượng Kon Tum, Srêpốk, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah đảm bảo an toàn theo đúng quy trình; đã phối hợp với Ban chỉ đạo PCLB địa phương thông báo, cảnh báo cho người dân, đảm bảo an toàn các đợt mưa bão vừa qua.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 12/2021

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, EVNGENCO3 phấn đấu đạt sản lượng điện theo kế hoạch tháng 12/2021 là 1,879 tỷ kWh và đảm bảo khả dụng các tổ máy ở mức cao nhất. Theo đó, các Nhà máy điện Phú Mỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống và theo khả năng cấp khí, nhà máy Nhiệt điện than sẵn sàng phát theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo cấp nước cho vùng hạ du.

Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch; tổng kết hoạt động chuyển đổi số theo chủ đề năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt công tác môi trường; đảm bảo công tác an toàn, phòng chống lụt bão tại các nhà máy thủy điện trong mùa mưa bão năm 2021; triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty (mã PGV) từ sàn UPCOM sang niêm yết tại HOSE theo kế hoạch; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để EVNGENCO3 đạt được mục tiêu kép trong năm 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449           Fax: (84-28) 3636 7450      

Tin cùng chuyên mục

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.