EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
1. Công tác sản xuất - kinh doanh
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.
6 tháng đầu năm, các Nhà máy điện Phú Mỹ vận hành theo khả năng cấp khí, đồng thời đáp ứng yêu cầu huy động chạy dầu DO để đảm bảo cấp điện trong giai đoạn nắng nóng kéo dài trên diện rộng từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5/2023. Các nhà máy điện than đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất theo huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động theo mực nước về và cấp nước hạ du theo Quy trình.
Trong công tác thị trường điện, Tổng Công ty tham gia, tuân thủ đúng các quy định hiện hành, lập phương án chào giá phù hợp với tình hình thị trường điện và điều kiện vận hành các tổ máy, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2. Công tác môi trường
Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện tiếp tục được đảm bảo. Toàn bộ lượng tro xỉ phát sinh hàng ngày của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và trên 80% lượng tro xỉ phát sinh hàng ngày của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được tiêu thụ. 
Kết quả quan trắc tự động liên tục và định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ dữ liệu các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng điện tử đặt ngay trước cổng nhà máy đảm bảo thông tin số liệu quan trắc môi trường luôn liên tục, xuyên suốt và ổn định. 
Các nhà máy thủy điện đảm bảo các phương án vận hành khi lưu lượng nước về và mực nước hồ thấp; thường xuyên theo dõi, thông báo tình hình, thực hiện điều tiết nước cho hạ du.
 
II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7 năm 2023
Trong tháng 7/2023, Tổng Công ty phấn đấu đạt sản lượng điện theo kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 2,920 tỷ kWh, đảm bảo khả dụng các tổ máy ở mức cao nhất. Các Nhà máy điện Phú Mỹ sẵn sàng đáp ứng tốt huy động của hệ thống và vận hành theo phương án tối ưu nguồn khí cấp, đảm bảo đủ nhiên liệu dầu DO dự phòng, sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu huy động của hệ thống điện; các nhà máy nhiệt điện than luôn trong điều kiện sẵn sàng; chủ động các phương án cung cấp đủ nhiên liệu, phát điện theo nhu cầu của trong các đợt cao điểm mùa khô; các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo cấp nước hạ du, triển khai công tác phòng chống lụt bão theo kế hoạch.
Tổng Công ty cũng tiếp tục thực hiện các dự án/công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch; đảm bảo cung cấp nhiên liệu than, khí, dầu cho sản xuất; tiếp tục duy trì ổn định công tác bảo vệ môi trường khu vực sản xuất và bãi xỉ, đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ; tích cực triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Tin cùng chuyên mục

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2023 của Tổng Công ty là 2,758 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 là 25,335 tỷ kWh, đạt 78,6% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.