EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo các tài liệu liên quan đễn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo các tài liệu liên quan đễn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội

2. Quy chế làm việc của Đại hội

3. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

4. Tờ trình thôi tham gia Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023

5. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  6. Danh mục

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com