EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty phát điện 3 - CTCP công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng Công ty phát điện 3 - CTCP công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com