EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2018" của Tổng Công ty

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2018" của Tổng Công ty như sau:

Xin xem file đính kèm tại đây

Tin Báo cáo thường niên khác

Hiện tại không có dữ liệu

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com