EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo  văn bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình lợi nhuận Quý I/2019 so với Quý I/2018

Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo  văn bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình lợi nhuận Quý I/2019 so với Quý I/2018 với nội dung như sau

Xin xem file đính kèm tại đây

Tin Báo cáo tài chính khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com