Quan hệ nhà đầu tư

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Xem thêm

Giải trình báo cáo tài chính năm 2018

Tổng Công ty Phát điện 3 xin thông báo công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải trình một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2018

Xem thêm

Thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty 

Xem thêm

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty như sau:

Xem thêm

Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn