Quan hệ nhà đầu tư

CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CSHT DÙNG CHUNG CỦA NMNĐ VĨNH TÂN 4 VÀ NMNĐ VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung của NMNĐ Vĩnh Tân 4 và NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR.

Xem thêm

CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

Xem thêm