Quan hệ nhà đầu tư

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/9/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau

Xem thêm

Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Bản cung cấp thông tin người nội bộ (05 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP) theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 115/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn