Quan hệ nhà đầu tư

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019 do Sở Kế hoạch  và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau:
Xem thêm

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
Xem thêm

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/9/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn