Video Clip

Khuyến cáo về phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế

Khuyến cáo về phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế

Bản tin EVN NEWS (Tin Tổng Kết Genco 3 năm 2019)

Bản tin EVN NEWS (Tin Tổng Kết Genco 3 năm 2019)

Giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong EVN

Giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong EVN

Phó Thủ tướng tham dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Phó Thủ tướng tham dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

EVNGENCO 3: GIAO THỜI VÀ THÁCH THỨC - Tổng kết hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2018, kế hoạch năm 2019

EVNGENCO 3: GIAO THỜI VÀ THÁCH THỨC - Tổng kết hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2018, kế hoạch năm 2019

Các nhà máy điện EVNGENCO 3 đảm bảo phát điện mùa khô 2019

Các nhà máy điện EVNGENCO 3 đảm bảo phát điện mùa khô 2019

HTV9: Bản tin Mừng phát điện thương mại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

HTV9: Bản tin Mừng phát điện thương mại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Giờ Trái đất 2019 - Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

Giờ Trái đất 2019 - Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bản tin EVNNEWS ( Tin tổng kết Genco3 2018)

Bản tin EVNNEWS ( Tin tổng kết Genco3 2018)

Đại hội cổ đông EVNGENCO 3

Đại hội cổ đông EVNGENCO 3

Tuyên truyền Giờ trái đất 2018

Tuyên truyền Giờ trái đất 2018

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017

Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình báo cáo tiến độ dự án với UBND tỉnh Thái Bình

Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình báo cáo tiến độ dự án với UBND tỉnh Thái Bình

Một thời để nhớ

Một thời để nhớ

Tết không nghỉ vẫn trọn niềm vui...

Tết không nghỉ vẫn trọn niềm vui...

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ hoạt động liên tục cung cấp điện trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ hoạt động liên tục cung cấp điện trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Trung Tâm Nhiệt Điện Phú Mỹ Không chỉ là nguồn sáng

Trung Tâm Nhiệt Điện Phú Mỹ Không chỉ là nguồn sáng