Video Clip

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và chúc Tết cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bản tin EVNNEWS ( Tin tổng kết Genco3 2018)

Bản tin EVNNEWS ( Tin tổng kết Genco3 2018)

Đại hội cổ đông EVNGENCO 3

Đại hội cổ đông EVNGENCO 3

Tuyên truyền Giờ trái đất 2018

Tuyên truyền Giờ trái đất 2018

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017

Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình báo cáo tiến độ dự án với UBND tỉnh Thái Bình

Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình báo cáo tiến độ dự án với UBND tỉnh Thái Bình

Một thời để nhớ

Một thời để nhớ

Tết không nghỉ vẫn trọn niềm vui...

Tết không nghỉ vẫn trọn niềm vui...

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ hoạt động liên tục cung cấp điện trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ hoạt động liên tục cung cấp điện trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Trung Tâm Nhiệt Điện Phú Mỹ Không chỉ là nguồn sáng

Trung Tâm Nhiệt Điện Phú Mỹ Không chỉ là nguồn sáng