Video Clip

EVNGENCO 3 tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

EVNGENCO 3 tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

EVNGENCO 3 tổ chức giải chạy bộ gắn kết yêu thương gia đình

EVNGENCO 3 tổ chức giải chạy bộ gắn kết yêu thương gia đình

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả |EVNGENCO 3|

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả |EVNGENCO 3|

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

EVNGENCO3 chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

EVNGENCO3 chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

EVNGENCO 3 trao tặng phòng cách ly áp lực âm cho BVĐK Bình Thuận

EVNGENCO 3 trao tặng phòng cách ly áp lực âm cho BVĐK Bình Thuận

Covid-19 tác động đến cơ thể ra sao ở từng giai đoạn?

Covid-19 tác động đến cơ thể ra sao ở từng giai đoạn?

Những thắc mắc phổ biến khi bị nhiễm SARS-CoV-2?

Những thắc mắc phổ biến khi bị nhiễm SARS-CoV-2?

Cách ly xã hội tác động thế nào trong đại dịch?

Cách ly xã hội tác động thế nào trong đại dịch?

Phổi bị ảnh hưởng ra sao khi nhiễm Covid-19?

Phổi bị ảnh hưởng ra sao khi nhiễm Covid-19?

Nhiệt điện Vĩnh Tân đảm bảo cung cấp điện mùa khô và phòng chống dịch Covid-19

Nhiệt điện Vĩnh Tân đảm bảo cung cấp điện mùa khô và phòng chống dịch Covid-19

Khuyến cáo về phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế

Khuyến cáo về phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế

Bản tin EVN NEWS (Tin Tổng Kết Genco 3 năm 2019)

Bản tin EVN NEWS (Tin Tổng Kết Genco 3 năm 2019)

Giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong EVN

Giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong EVN

Phó Thủ tướng tham dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Phó Thủ tướng tham dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

EVNGENCO 3: GIAO THỜI VÀ THÁCH THỨC - Tổng kết hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2018, kế hoạch năm 2019

EVNGENCO 3: GIAO THỜI VÀ THÁCH THỨC - Tổng kết hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2018, kế hoạch năm 2019

Các nhà máy điện EVNGENCO 3 đảm bảo phát điện mùa khô 2019

Các nhà máy điện EVNGENCO 3 đảm bảo phát điện mùa khô 2019

HTV9: Bản tin Mừng phát điện thương mại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

HTV9: Bản tin Mừng phát điện thương mại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Giờ Trái đất 2019 - Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

Giờ Trái đất 2019 - Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất