Video Clip

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Nguyễn Phi Láp thị trấn Liên Hương, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Nguyễn Phi Láp thị trấn Liên Hương, tỉnh Bình Thuận

"Mái ấm yêu thương" cho Gia đình Chị Thiệu Thị Hạnh, xã Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

"Mái ấm yêu thương" cho Gia đình Chị Thiệu Thị Hạnh, xã Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận