Video Clip

Mái ấm yêu thương 03-2021| Gia đình anh Lê Văn Tâm, xã Song Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương 03-2021| Gia đình anh Lê Văn Tâm, xã Song Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương 01-2021| Gia đình anh Nguyễn Văn Xuân, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương 01-2021| Gia đình anh Nguyễn Văn Xuân, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương 12-2020| Gia đình anh Lê Tài - TT. Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Mái ấm yêu thương 12-2020| Gia đình anh Lê Tài - TT. Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Hoàn thành toàn bộ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đạt mốc sản lượng điện 40 tỷ kWh

Hoàn thành toàn bộ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đạt mốc sản lượng điện 40 tỷ kWh

Mái ấm yêu thương 10-2020| Gia đình Ông Đoàn Văn Đặng - Thôn 1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

Mái ấm yêu thương 10-2020| Gia đình Ông Đoàn Văn Đặng - Thôn 1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

Mái ấm yêu thương 09-2020| Gia đình anh Nguyễn Thanh - Thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

Mái ấm yêu thương 09-2020| Gia đình anh Nguyễn Thanh - Thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

Bàn giao nhà Mái ấm yêu thương cho hộ nghèo tại Vĩnh Hảo - Tuy Phong|EVNGENCO 3

Bàn giao nhà Mái ấm yêu thương cho hộ nghèo tại Vĩnh Hảo - Tuy Phong|EVNGENCO 3

Mái ấm yêu thương 08-2020| Gia đình anh Nguyễn Văn Mẫn - Thôn Đồng Me, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

Mái ấm yêu thương 08-2020| Gia đình anh Nguyễn Văn Mẫn - Thôn Đồng Me, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

Mái ấm yêu thương 07-2020| Gia đình chị Phạm Thị Phương - Đức Linh, Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Mái ấm yêu thương 07-2020| Gia đình chị Phạm Thị Phương - Đức Linh, Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Mái ấm yêu thương 05-2020| Gia đình chị Đồng Thị Duyên - Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Mái ấm yêu thương 05-2020| Gia đình chị Đồng Thị Duyên - Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Mái ấm yêu thương 05-2020| Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ - huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Mái ấm yêu thương 05-2020| Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ - huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Trao nhà Mái ấm yêu thương ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận |NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN|

Trao nhà Mái ấm yêu thương ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận |NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN|

Mái ấm yêu thương Tháng 04-2020| Gia đình anh Hà Văn Quên, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Mái ấm yêu thương Tháng 04-2020| Gia đình anh Hà Văn Quên, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận |EVNGENCO 3|

Trao nhà Mái ấm yêu thương cho hộ nghèo |Nhiệt điện Vĩnh Tân| EVNGENCO 3|

Trao nhà Mái ấm yêu thương cho hộ nghèo |Nhiệt điện Vĩnh Tân| EVNGENCO 3|

Mái ấm yêu thương - Gia đình Anh Phạm Thành, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương - Gia đình Anh Phạm Thành, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Dín Chắn Ốn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Dín Chắn Ốn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Cao Thái Long xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Cao Thái Long xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Trailer Chương trình" Mái ấm yêu thương" tháng 11 năm 2019

Trailer Chương trình" Mái ấm yêu thương" tháng 11 năm 2019

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Bà Lê Thị Hồng khu phố 9, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Bà Lê Thị Hồng khu phố 9, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Trương Văn Dương huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Mái ấm yêu thương cho Gia đình Anh Trương Văn Dương huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận