Video Clip

Hội thi Nét đẹp Phụ nữ ngành Điện 2017_Phần II

Hội thi Nét đẹp Phụ nữ ngành Điện 2017_Phần II

Hội thi Nét đẹp Phụ nữ ngành Điện 2017_Phần I

Hội thi Nét đẹp Phụ nữ ngành Điện 2017_Phần I

Công đoàn EVN và Genco3 đến thăm hỏi CBCNV TTĐL Vĩnh Tân Xuân 2018

Công đoàn EVN và Genco3 đến thăm hỏi CBCNV TTĐL Vĩnh Tân Xuân 2018

Công ty EPS. Tiểu phẩm văn hóa: về nhà an toàn

Công ty EPS. Tiểu phẩm văn hóa: về nhà an toàn

CBCNV Genco3 hiến máu ủng hộ tuần lễ Hồng EVN - 2016

CBCNV Genco3 hiến máu ủng hộ tuần lễ Hồng EVN - 2016

Hội diễn văn nghệ Genco3 - CTY Nhiệt điện mông

Hội diễn văn nghệ Genco3 - CTY Nhiệt điện mông