Video Clip

Hội diễn văn nghệ Genco3 - CTY Nhiệt điện mông

Hội diễn văn nghệ Genco3 - CTY Nhiệt điện mông

Trung Tâm Nhiệt Điện Phú Mỹ Không chỉ là nguồn sáng

Trung Tâm Nhiệt Điện Phú Mỹ Không chỉ là nguồn sáng

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Đại hội cổ đông EVNGENCO 3

Đại hội cổ đông EVNGENCO 3

Tuyên truyền Giờ trái đất 2018

Tuyên truyền Giờ trái đất 2018

Công đoàn EVN và Genco3 đến thăm hỏi CBCNV TTĐL Vĩnh Tân Xuân 2018

Công đoàn EVN và Genco3 đến thăm hỏi CBCNV TTĐL Vĩnh Tân Xuân 2018

Công ty EPS. Tiểu phẩm văn hóa: về nhà an toàn

Công ty EPS. Tiểu phẩm văn hóa: về nhà an toàn

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017

Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình báo cáo tiến độ dự án với UBND tỉnh Thái Bình

Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình báo cáo tiến độ dự án với UBND tỉnh Thái Bình

CBCNV Genco3 hiến máu ủng hộ tuần lễ Hồng EVN - 2016

CBCNV Genco3 hiến máu ủng hộ tuần lễ Hồng EVN - 2016

Một thời để nhớ

Một thời để nhớ

Tết không nghỉ vẫn trọn niềm vui...

Tết không nghỉ vẫn trọn niềm vui...

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khởi động đã không còn khói đen

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khởi động đã không còn khói đen

Tổng Công ty Phát điện 3 đảm bảo môi trường cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Tổng Công ty Phát điện 3 đảm bảo môi trường cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ hoạt động liên tục cung cấp điện trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ hoạt động liên tục cung cấp điện trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Tổng Công ty Phát điện 3

Tổng Công ty Phát điện 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn