Văn hóa Genco 3

Phụ nữ EVNGENCO 3 - Sức vóc nhỏ tạo nên thành công lớn

Trí tuệ + Bản lĩnh + Cống hiến + Đảm đang là 8 chữ nói lên hình ảnh của CBCNV nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3, PGV) và đây cũng chính là mục tiêu để các lớp trẻ làm kim chỉ nam trong quá trình rèn luyện, phấn đấu. 

Xem thêm

Nhận thức về văn hóa doanh nghiệp của BTP

Sau hơn 7 năm triển khai và thực hiện. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã thu được những kết quả rất tích cực trong việc truyền đạt đến toàn thể người lao động những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp
Xem thêm

Người giữ ánh sáng

Gần nửa thập kỉ mải miết đi trên chặng đường nhiều chông gai nhưng cũng thật vinh quang, suy ngẫm về cuộc đời làm công nhân ngành điện, cho đến giờ ông Nguyễn Xuân Việt (hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật – An toàn thuộc Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3) vẫn thấy mình đã chọn con đường đi đúng – con đường của những người giữ ánh sáng.
Xem thêm

Yếu tố con người trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa của doanh nghiệp phụ thuộc vào văn hóa của mỗi nhân viên nên công tác sắp xếp lao động, điều động, tuyển dụng nhân sự có vai trò đặc biệt quan trọng, có liên quan trực tiếp và mạnh mẽ đến việc xây dựng và duy trì nền văn hóa của một đơn vị.
Xem thêm

Xây dựng Văn hóa An toàn Lao động trong doanh nghiệp

Nền tảng cốt lõi mang ý nghĩa quyết định nhất của văn hóa doanh nghiệp EVN là “Vì con người”, trong đó, việc tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo vệ sinh lao động để bảo vệ người lao động an tâm sản xuất là một trong những mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp.


Xem thêm

Tổng Công ty phát điện 3 đảm bảo nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô 2019

Trong kế hoạch 2019, Tổng Công ty phát điện 3 (GENCO 3) đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác sản xuất kinh doanh như: 
Xem thêm

Văn hóa đồng phục

Cũng như logo, đồng phục công sở thuộc lớp văn hóa “tầng bề mặt” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó lại có một tầm quan trọng nhất định trong việc góp phần tạo nên tính chuyên nghiệp, đẳng cấp cũng như văn hóa thương hiệu của doanh nghiệp.
Xem thêm

Hòa nhập 4.0 từ những việc nhỏ nhất

Thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mỗi chính phủ trở thành chính phủ số, mỗi doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp số... Không nằm ngoài xu hướng đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cũng có những bước chuyển biến để phù hợp với thời đại số hóa.
Xem thêm

Tuyên truyền Đề án Quản trị nguồn nhân lực

Nhận biết được tầm quan trọng thông qua đề án tuyên truyền đề án quản trị nguồn nhân lực của EVN, Công ty đã tiến hành tuyên truyền Đề án Quản trị nguồn nhân lực đến toàn thể CBCNV trong Công ty.
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn