Văn hóa Genco 3

Các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Mặc dù Lãnh đạo chính quyền và Công đoàn của Công ty rất quan tâm đến công tác phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người lao động tại các đơn vị, tuy nhiên hiệu quả của phong trào này còn khiêm tốn và chưa đều tại các đơn vị. Bài viết sau đây xin trao đổi một số biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào sáng kiến tại Công ty Nhiệt điện Thủ Đức.  
Xem thêm

Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức hội nghị công tác bình đẳng giới

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác bình đẳng giới năm 2016, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Phát điện 3,

Xem thêm

Vai trò của khách hàng và đối tác trong văn hóa doanh nghiệp Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

1. Vai trò của Khách hàng đối với Công ty Nhiệt điện Thủ Đức
Sự cạnh tranh gay gắt trên thương trường đã và đang đặt ra cho Công ty Nhiệt Điện Thủ Đức (sau đây gọi là Công ty) rất nhiều thách thức. Khi tham gia thị trường điện cạnh tranh, Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn đối với cùng một loại hàng hoá hay dịch vụ do đó Công ty cần phải có chiến lược và kế hoạch đầu tư hiệu quả nguồn lực cho việc nâng cao giá trị Khách hàng.

Xem thêm

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình với công tác truyền thông

Theo kế hoạch về công tác quan hệ cộng đồng của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Ngày 10/3/2017  Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã phối hợp với trường THPT Yên Khánh B- huyện Yên Khánh- tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo bộ môn Vật lý với 04 chủ đề “An toàn- Sản xuất- Truyền tải- Sử dụng tiết kiệm điện”. Chương trình với sự tham gia của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Ninh Bình và các đại diện của 22 trường PTTH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Xem thêm

Xây dựng văn hóa học tập trong Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Trong xã hội tri thức (Knowledge- based society) hiện nay, muốn các Công ty (hay tổ chức) phát triển và đứng vững trong môi trường cạnh tranh đầy biến động thì chúng ta cần phải xây dựng các Công ty trở thành cơ quan học tập (Learning organization) nằm trong một xã hội học tập (Learning society). 
Xem thêm

Văn hóa ứng xử tại Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Lãnh đạo Công ty nhiệt điện Thủ Đức luôn xem Văn hóa doanh nghiệp là phần hồn, là tài sản vô hình, góp phần tạo nên sức mạnh của Công ty. 
Văn hoá ứng xử là một phần quan trọng trong văn hoá của Công ty. Các mối quan hệ trong nội bộ Công ty được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn Công ty và đây là nguồn nội lực to lớn của Công ty

Xem thêm

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng, duy trì và phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp 
Xem thêm

EPS NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3, gọi tắt là EPS là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2016.
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn