TPHCM: Siết chặt và tăng cường các biện pháp trọng tâm trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố và đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ban hành Chỉ thị KHẨN số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn