Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức "Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn" năm 2018

Ngày 20-21/4/2018, Công đoàn Tổng Công ty tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn” năm 2018 với hai nội dung chính về “nghiệp vụ công tác tài chính” và “nghiệp vụ công tác nữ công”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các chuyên đề tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Chiến – Ủy viên BCH, Trưởng ban Nữ công; đồng chí Đinh Thị Thanh Bình – Ủy viên BCH, Trưởng ban Tài chính cùng với sự tham dự của gần 60 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng Ban Nữ công, cán bộ chuyên trách Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Nữ công, Kế toán Công đoàn các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn, đồng chí Vũ Quang Sáng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã nhấn mạnh: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn là một trong những kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công đoàn Tổng Công ty nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình số 138/CĐĐVN-ToC ngày 12/5/2014 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; đồng thời, để thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Tổng Công ty có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong điều kiện thực tế của Tổng Công ty hiện nay.

Sau một ngày học tập và thảo luận, Hội nghị đã được các đồng chí cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn  trong hoạt động tài chính và nữ công, sự truyền đạt dễ hiểu gần gũi, sâu sát với tình hình thực tế của ngành điện, Tổng Công ty. Qua đợt tập huấn, các cán bộ Công đoàn đã lĩnh hội kiến thức về  nghiệp vụ công tác tài chính với các nội dung: xây dựng quy chế quản lý tài chính và tài sản công đoàn; kinh nghiệm xây dựng báo cáo tài chính công đoàn về nghiệp vụ công tác nữ công, vai trò của Ban Nữ công và lao động nữ trong doanh nghiệp; cách thức hoạt động, sự phối hợp giữa Ban Nữ công với chuyên môn và các kinh nghiệm thực tế trong việc tổ chức hoạt động nữ công từ các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Với những nội dung được các cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt trong đợt tập huấn, các cán bộ Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích từ đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tại vị trí mình đảm nhiệm để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Sáng đã thông tin về vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác CPH doanh nghiệp mà cụ thể là Công đoàn Tổng Công ty tham gia thực hiện công tác cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3. Hiện tại, Tổng Công ty đang thực hiện Cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra, đã bán cổ phần rộng rãi và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông lần thứ I.


Đ/c Đinh Thị Thanh Bình – Trưởng ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam


Các nhóm tiến hành thảo luận trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Kết hợp đợt tập huấn, Công đoàn và Ban VSTBPN Tổng Công ty đã phối hợp tổ chức giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ làm công tác VSTBPN và cán bộ Công đoàn trong Tổng Công ty; đồng thời Hội nghị cũng tổ chức cho các đại biểu tham quan thực tế nhằm tăng thêm sự hiểu biết về lịch sử - văn hóa của dân tộc Việt Nam và địa phương nhằm tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó giữa các CBCNV trong toàn Tổng Công ty.


Đoàn tham quan tại Bảo tàng Quang Trung – Vị anh hùng áo vải của dân tộc


 Bộ phận chuyên trách Công đoàn Tổng Công ty


Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn