Lưu ý: Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 mà TP.HCM sẽ áp dụng từ 0h ngày 31/5

Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - chỉ đạo từ 0h ngày 31-5, toàn TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và một số điểm tăng cường.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn