Hội nghị người lao động của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Ngày 19 tháng 5, tại Văn phòng Công ty ở thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017, về dự hội nghị có 111 đại biểu đại diện cho 189 lao động toàn Công ty. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định, đồng chí Võ Thành Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và BCH Công đoàn Công ty.
Hội nghị đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD - đầu tư xây dựng năm 2017, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty; đồng chí Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, kết quả Hội nghị người lao động cấp cơ sở. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên. Hội nghị cũng đã bàn các giải pháp và nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017 và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, nhất là dự án Thủy điện Thượng Kon Tum…Hội nghị lần này, cũng đã thống nhất quyết nghị thông qua một số nội dung do hội nghị cấp cơ sở đề xuất, kiến nghị, như: Vấn đề tiền lương, thang bảng lương; sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ; quy định nhiệm kỳ của Ban đối thoại định kỳ tại nơi làm việc là 02 năm…

Năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt kế hoạch đề ra, tạo được việc làm thường xuyên cho lao động với thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước, đảm bảo ổn định nhu cầu đời sống cho người lao động. Cũng tại hội nghị, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017, tuyên dương khen thưởng 16 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định, Tổng Công ty Phát điện 3 và Tổng Giám đốc Công ty khen thưởng

 

Đoàn chủ tịch hội nghị

Công ty CPTĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn