EVNGENCO 3 đề xuất xem xét tạm hoãn tiếp nhận các lao động người Trung Quốc quay lại làm việc

Đây là đề xuất Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính để nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đề xuất được EVNGENCO 3 trình EVN tại văn bản số 245/GENCO3-TC&NS ngày 02/02/2020 về việc sử dụng lao động người Trung Quốc. Toàn bộ lao động người Trung Quốc làm việc tại công trường của EVNGENCO 3 là người của các nhà thầu.

Chi tiết văn bản số 245/GENCO3-TC&NS tại ĐÂY

 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn