Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Phóng sự trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội)

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã thực hiện chế độ làm việc, sinh hoạt tập trung từ ngày 1/4/2020. 160 CBNV đã tạm rời xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ bám máy, bám lò sản xuất điện,  đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

Phóng sự về đảm bảo vận hành an toàn, liên tục của NMNĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trước tình hình dịch bệnh COVID-19 (click vào hình để xem)

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn