Banner EVN hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2021

Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2021.

- Download các banner của EVN tại đây hoặc tải qua Google Drive.

- Download nhận diện sự kiện Giờ trái đất 2021 của WWF tại đây.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn