Tin ngành điện

Điện lực Việt Nam - 65 năm thắp sáng niềm tin

Thực hiện những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ, 65 năm qua, tập thể CBCNV ngành Điện đã tận tâm tận lực, gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng đất nước cả trong chiến tranh, cũng như trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Có thể khẳng định, những đóng góp của ngành Điện có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước. 

Xem thêm

Bản tin EVN số 48, tuần 2, tháng 12 năm 2019

Bản tin EVN số 48, tuần 2, tháng 12 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Bản tin EVN số 47, tuần 1, tháng 12 năm 2019

Bản tin EVN số 47, tuần 1, tháng 12 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Bản tin EVN số 46, tuần 4, tháng 11 năm 2019

Bản tin EVN số 46, tuần 4, tháng 11 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Bản tin EVN số 45, tuần 3, tháng 11 năm 2019

Bản tin EVN số 45, tuần 3, tháng 11 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Bản tin EVN số 44, tuần 2, tháng 11 năm 2019

Bản tin EVN số 44, tuần 2, tháng 11 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Bản tin EVN số 42, tuần 5, tháng 10 năm 2019

Bản tin EVN số 42, tuần 5, tháng 10 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả tốt đẹp đã đạt được của các thế hệ cán bộ làm công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam...

Xem thêm

Bản tin EVN số 41, tuần 4, tháng 10 năm 2019

Bản tin EVN số 41, tuần 4, tháng 10 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Bản tin EVN số 40, tuần 3, tháng 10 năm 2019

Bản tin EVN số 40, tuần 3, tháng 10 năm 2019 gồm các nội dung chính
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn