Hoạt động cộng đồng

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thực hiện các công tác An sinh Xã hội

Phát động CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ “Tình thương”. Công ty chú trọng trong công tác an sinh xã hội với đồng bào các dân tộc thiểu số, nông dân nghèo tại các địa phương quanh nhà máy
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn