Thông cáo báo chí GENCO 3

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 6/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 5/2021 của EVNGENCO 3 là 2,799 tỷ kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 là 12,979 tỷ kWh, đạt 40,63% kế hoạch năm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 4/2021 của EVNGENCO 3 là 2,714 tỷ kWh, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 là 10,179 tỷ kWh, đạt 31,86% kế hoạch năm. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 03 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 3/2021 của EVNGENCO 3 là 2,947 tỷ kWh, lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 là 7,465 tỷ kWh, đạt 23,36% kế hoạch năm. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 02/2021 của EVNGENCO 3 là 2,56 tỷ kWh, lũy kế 02 tháng đầu năm 2021 là 4,158 tỷ kWh, đạt 14,14% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Sản lượng điện thực hiện năm 2020 của EVNGENCO 3 là 33,254 tỷ kWh, trong đó,  các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 31,103 tỷ kWh, đạt 100,1% kế hoạch.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

Sản lượng điện thực hiện tháng 11/2020 của EVNGENCO 3 là 2,56 tỷ kWh, lũy kế 11 tháng đầu năm 2020 là 30,26 tỷ kWh, đạt 85,4% kế hoạch năm.

Thông tin về tình hình điều tiết, xả lũ các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

  Trước tình hình các báo đài đưa tin phản ánh về việc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp xả nước gây thiệt hại cho người dân vùng hạ du, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp xin thông tin như sau:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2020 của EVNGENCO 3  2,402 tỷ kWh, lũy kế 10 tháng đầu năm 2020  27,707 tỷ kWh, đạt 78,10% kế hoạch năm.

TCBC - Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân mừng hoàn thành toàn bộ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đạt mốc sản lượng điện 40 tỷ kWh

Sáng ngày 07/11/2020, Công ty Nhiệt điên Vĩnh Tân (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCPtổ chức chương trình mừng hoàn thành toàn bộ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2  đạt mốc sản lượng điện 40 tỷ kWh. Theo đósau hơn 05 năm vận hành phát điệntính đến hết ngày 06/11/2020, tổng sản lượng điện sản xuất tích lũy của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã đạt 40 tỷ kWh. Đây  thành quả nỗ lực trong việc đảm bảo sản xuất điện an toàn gắn liền với công tác môi trường của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng điện 300 tỉ kWh

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 02/11/2020, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên Hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện thứ 300 tỷ kWh, một cột mốc sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn