TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 7/2022
1. Công tác sản xuất - kinh doanh
    Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2022 của EVNGENCO3 là 2,649 tỷ kWh, đạt 91,1% kế hoạch tháng, lũy kế 7 tháng là 18,481 tỷ kWh, đạt 61,86% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả.
    Trong tháng, do tình hình thủy văn cả nước thuận lợi, EVN ưu tiên vận hành tối ưu thủy điện theo nguồn nước về, các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO3 được huy động thấp.
    Trong công tác thị trường điện, Tổng Công ty tiếp tục tham gia và tuân thủ đúng các quy định hiện hành, có hiệu quả, lập phương án chào giá phù hợp với tình hình thị trường điện.
2. Công tác môi trường
    Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tro, xỉ tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt. Lượng tro xỉ phát sinh của các Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình, Mông Dương 1 đã được tiêu thụ toàn bộ, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục duy trì ở mức cao. Song song đó, các nhà máy điện than đã đẩy nhanh thi công và hoàn thiện đưa vào sử dụng tuyến ống xuất tro bay/tro, xỉ theo đường cảng biển nhằm triển khai sử dụng tro, xỉ nhà máy để san lấp các công trình, làm phụ gia vật liệu xây dựng.
    Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng thông tin điện tử ngay trước cổng nhà máy luôn đảm bảo liên tục, xuyên suốt, ổn định. 
Các nhà máy thủy điện thực hiện theo dõi, điều tiết nước hạ du các hồ chứa tại Thượng Kon Tum, Srêpốk, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, đảm bảo an toàn.
    
II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2022
    Trong tháng 8/2022, sản lượng điện theo kế hoạch của EVNGENCO3 dự kiến là 2,767 tỷ kWh và đảm bảo khả dụng các tổ máy ở mức cao nhất. Các Nhà máy điện Phú Mỹ đảm bảo đáp ứng kế hoạch huy động của hệ thống do lượng khí cấp đảm bảo theo nhu cầu, nhà máy Nhiệt điện than sẵn sàng khả dụng và nhiên liệu phát cao theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ.
    Tổng Công ty cũng tiếp tục thực hiện các dự án/công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch; tiếp tục duy trì ổn định công tác bảo vệ môi trường khu vực sản xuất và bãi xỉ; đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy trong mùa mưa bão; tích cực triển khai các hoạt động theo chủ đề năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý kỹ thuật và công tác vận hành sửa chữa các nhà máy điện hoàn thành các mục tiêu năm 2022.
    Trong tháng, EVNGENCO3 dự kiến tổ chức Hội nghị Người lao động Tổng Công ty năm 2022.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn