TCBC - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng điện thứ 250 tỷ kWh

Vào lúc 03 giờ 50 phút ngày 15/6/2017, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên Hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện thứ 250 tỷ kWh, một cột mốc sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay. 

Nhà máy điện Phú Mỹ do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành được khởi công xây dựng từ những năm trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tiêu thụ một sản lượng khí đồng hành được tận dụng trong quá trình khai thác các giếng dầu của mỏ Bạch Hổ. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã không ngừng lớn mạnh. Từ một nhà máy quản lý vận hành sản xuất điện với 2 tổ máy phát điện tuabin khí chu trình đơn có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay, Công ty đã quản lý vận hành 04 nhà máy ( Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4) bao gồm13 tổ máy phát điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, có tổng công suất là 2.540 MW, và hiện đang là đơn vị phát điện có công suất lắp đặt cao nhất hiện nay và chiếm khoảng 6,6% công suất của hệ thống điện Việt Nam. 

Hàng năm, các Nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 16 tỷ kWh, chiếm hơn 18% sản lượng điện phía Nam và chiếm hơn 9% sản lượng điện toàn hệ thống điện. Vào những ngày cao điểm mùa khô hàng năm, mỗi ngày Công ty sản xuất từ 50 - 57 triệu kWh, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện toàn hệ thống và chiếm khoảng 20% nhu cầu phụ tải phía Nam, đóng góp nguồn năng lượng đáng kể cho Hệ thống điện Quốc gia, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Tiếp bước thành công của những thế hệ cán bộ, lãnh đạo đi trước đã từng xác lập các cột mốc 100, 150, 200 tỷ kWh và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn là đơn vị dẫn đầu trong ngành Điện về sản lượng điện cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia. CBCNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ nói riêng và Tổng Công ty Phát điện 3 luôn nỗ lực không ngừng, đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế, vận hành đúng theo phương thức của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tham gia thị trường điện đạt hiệu quả, làm chủ công nghệ vận hành, sửa chữa các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1.Tổng Công ty Phát điện 3
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3876927    Fax: 064. 3876930

2.Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3928686 Fax : 064.3928696

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn