Thông cáo báo chí GENCO 3

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2023 TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16,467 tỷ kWh, đạt 51,1% kế hoạch năm và đạt 103,1% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm vừa qua.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 04 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 04/2023 của Tổng Công ty là 3,106 tỷ kWh, đạt 121,4% kế hoạch tháng, trung bình là 103,5 triệu kWh/ngày (đạt 120,5% so với cùng kỳ năm 2022). Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 là 10,571 tỷ kWh, đạt 35,2% kế hoạch năm, do nhu cầu phụ tải tăng cao.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 03 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023

Sản lượng điện thực hiện tháng 03/2023 của Tổng Công ty là 2,848 tỷ kWh, đạt 99,37% kế hoạch tháng, trung bình là 92 triệu kWh/ngày (đạt 92,64% so với cùng kỳ năm 2022). Lũy kế Quý I/2023 là 7,465 tỷ kWh, đạt 23,16% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/20232

Sản lượng điện thực hiện tháng 01/2023 của Tổng Công ty là 2,145 tỷ kWh, đạt 87,6% kế hoạch tháng, trung bình là 69,2 triệu kWh/ngày (đạt 88,43% so với cùng kỳ năm 2022). 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 02/20232

Sản lượng điện thực hiện tháng 01/2023 của Tổng Công ty là 2,145 tỷ kWh, đạt 87,6% kế hoạch tháng, trung bình là 69,2 triệu kWh/ngày (đạt 88,43% so với cùng kỳ năm 2022). 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 11/2022 của EVNGENCO32,834 tỷ kWh, đạt 115,33% kế hoạch tháng, lũy kế 11 tháng là 29,672 tỷ kWh, đạt 93,16% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 vẫn đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả, đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 10/2022 của EVNGENCO3 là 2,963 tỷ kWh, đạt 112,12% kế hoạch tháng, lũy kế 10 tháng là 26,838 tỷ kWh, đạt 84,26% kế hoạch năm. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2022

 Sản lượng điện thực hiện tháng 9/2022 của EVNGENCO3 là 2,702 tỷ kWh, đạt 107,39% kế hoạch tháng, lũy kế 9 tháng là 23,874 tỷ kWh, đạt 74,95% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 vẫn đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả, đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, nhất là trong đợt cao điểm lễ Quốc khánh 2/9.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2022 của EVNGENCO32,649 tỷ kWh, đạt 91,1% kế hoạch tháng, lũy kế 7 tháng là 18,481 tỷ kWh, đạt 61,86% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn