Thông cáo báo chí GENCO 3

Tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam tiếp tục giảm thấp trong 2 tuần đầu tháng 9 năm 2021

Trong 2 tuần đầu tháng 9/2021, nhiều tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam tiếp tục giảm thấp trong 2 tuần đầu của tháng 9/2021.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2021 của EVNGENCO 3  2,574 tỷ kWhđạt 84,12% kế hoạch

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 7/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 6/2021 của EVNGENCO 3  2,745 tỷ kWh, đạt 91,80% kế hoạch

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 6/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 5/2021 của EVNGENCO 3 là 2,799 tỷ kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 là 12,979 tỷ kWh, đạt 40,63% kế hoạch năm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 4/2021 của EVNGENCO 3 là 2,714 tỷ kWh, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 là 10,179 tỷ kWh, đạt 31,86% kế hoạch năm. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 03 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 3/2021 của EVNGENCO 3 là 2,947 tỷ kWh, lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 là 7,465 tỷ kWh, đạt 23,36% kế hoạch năm. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2021

Sản lượng điện thực hiện tháng 02/2021 của EVNGENCO 3 là 2,56 tỷ kWh, lũy kế 02 tháng đầu năm 2021 là 4,158 tỷ kWh, đạt 14,14% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Sản lượng điện thực hiện năm 2020 của EVNGENCO 3 là 33,254 tỷ kWh, trong đó,  các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 31,103 tỷ kWh, đạt 100,1% kế hoạch.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

Sản lượng điện thực hiện tháng 11/2020 của EVNGENCO 3 là 2,56 tỷ kWh, lũy kế 11 tháng đầu năm 2020 là 30,26 tỷ kWh, đạt 85,4% kế hoạch năm.

Thông tin về tình hình điều tiết, xả lũ các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

  Trước tình hình các báo đài đưa tin phản ánh về việc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp xả nước gây thiệt hại cho người dân vùng hạ du, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp xin thông tin như sau:

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn