Thông cáo báo chí GENCO 3

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2022

 Sản lượng điện thực hiện tháng 9/2022 của EVNGENCO3  2,702 tỷ kWhđạt 107,39% kế hoạch thánglũy kế 9 tháng  23,874 tỷ kWh, đạt 74,95% kế hoạch nămCác nhà máy điện của EVNGENCO3 vẫn đảm bảo cung ứng điện an toànliên tụchiệu quảđáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gianhất  trong đợt cao điểm lễ Quốc khánh 2/9.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2022 của EVNGENCO32,649 tỷ kWh, đạt 91,1% kế hoạch tháng, lũy kế 7 tháng là 18,481 tỷ kWh, đạt 61,86% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 7/2022 của EVNGENCO32,649 tỷ kWh, đạt 91,1% kế hoạch tháng, lũy kế 7 tháng là 18,481 tỷ kWh, đạt 61,86% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 6/2022 của EVNGENCO3 là 2,603 tỷ kWh, đạt 82,77% kế hoạch tháng, lũy kế 6 tháng là 15,831 tỷ kWh, đạt 49,70% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 5/2022 của EVNGENCO3  2,592 tỷ kWh, đạt 91,89% kế hoạchlũy kế 5 tháng  13,228 tỷ kWh, đạt 41,53% kế hoạch nămCác nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc giađảm bảo cung ứng điện an toàngóp phần đảm bảo điện cho SEA Games 31.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 4/2022 của EVNGENCO3 là 2,578 tỷ kWh, đạt 94,81% kế hoạch, lũy kế 4 tháng là 10,636 tỷ kWh, đạt 33,39% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục đặc biệt là trong các đợt Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2022

Trong thángcác nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc giađảm bảo cung ứng điện an toànliên tụcSản lượng điện thực hiện tháng 02/2022 của EVNGENCO3  2,102 tỷ kWh, đạt 117,36% kế hoạchLũy kế 02 tháng đầu năm 2022  4,530 tỷ kWh, đạt 15,16% kế hoạch năm

EVNGENCO3 chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

   Ngày 10/02/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) với mã chứng khoán PGV trên sàn HOSE.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

Sản lượng điện thực hiện tháng 5/2022 của EVNGENCO3 là 2,592 tỷ kWh, đạt 91,89% kế hoạch, lũy kế 5 tháng là 13,228 tỷ kWh, đạt 41,53% kế hoạch năm.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2022

Trong tháng, các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Sản lượng điện thực hiện tháng 02/2022 của EVNGENCO3 là 2,102 tỷ kWh, đạt 117,36% kế hoạch. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 là 4,530 tỷ kWh, đạt 15,16% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng điện các nhà máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và điện mặt trời đạt hoặc vượt kế hoạch; các nhà máy nhiệt điện than được huy động thấp do các nhà máy thủy điện miền Bắc được ưu tiên huy động để phục vụ đổ ải vụ mùa Đông Xuân và nhu cầu phụ tải của miền Bắc giảm do không khí lạnh kéo dài... 

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn