Thông báo

Thư cảm ơn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Về việc: Trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, phối hợp và giúp đỡ đối với hoạt động xây dựng Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Video

EVNGENCO 3 tặng khẩu trang kháng khuẩn và nước sát khuẩn tại Bình Thuận Nhiệt điện Vĩnh Tân đảm bảo cung cấp điện mùa khô và phòng chống dịch Covid-19 Vũ điệu rửa tay| Ghen cô vy| Cover| EVNGENCO3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn