Quan hệ nhà đầu tư

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ (ngày chốt dữ liệu: 28/22/2022)

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các NMĐ trực thuộc khi thay đổi chu kỳ kiểm định thiết bị đo đếm điện năng.

Xem thêm

Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký EVNGENCO3

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trân trọng thông báo việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tổng Công ty kể từ ngày 08/02/2022

Xem thêm

Thư chúc tết gửi Quý cổ đông, Quý đối tác của EVNGENCO3

  Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, Quý đối tác đã đồng hành và hợp tác cùng EVNGENCO3 trong thời gian qua

Xem thêm