Quan hệ nhà đầu tư

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY)

Tổng Công ty Phát điện 3 thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (Công đoàn Tổng Công ty) dự kiến từ ngày 23/3/2023 đến ngày 23/4/2023.

 

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch của Người nội bộ (Công đoàn Tổng Công ty)

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (Công đoàn Tổng Công ty).

Xem thêm

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Xem thêm

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ - kỳ quý I 2023

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ - kỳ quý I 2023 .

Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Tổng Công ty năm 2022

Xem thêm