Thông tin nhà đầu tư

Thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần xin thông báo về việc Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty 

Xem thêm

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty như sau:

Xem thêm

Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Xem thêm

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019 do Sở Kế hoạch  và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau:
Xem thêm

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
Xem thêm

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/9/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau

Xem thêm

Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Bản cung cấp thông tin người nội bộ (05 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP) theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 115/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan

Xem thêm