Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm ông Trần Đình Ân - Trưởng Ban Kế hoạch là Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Kế hoạch từ ngày 10/3/2023.

Thông báo chi tiết TẠI ĐÂY