Nghị quyết qủa Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Mông Dương.

Thông tin công bố về Nghị quyết của Hội đồng trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Mông Dương.

Chi tiết:TẠI ĐÂY