CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây