Thông tin nhà đầu tư

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019 do Sở Kế hoạch  và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau:
Xem thêm

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
Xem thêm

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/9/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 như sau

Xem thêm

Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Bản cung cấp thông tin người nội bộ (05 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP) theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 115/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2017

Hoạt động trong ngành Điện chịu tác động của nhiều yếu tố khó dự báo, nhưng trong năm 2017, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan ban ngành, EVNGENCO 3 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. 
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn