Liên hệ

Quý Cổ đông và Nhà đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Tổng Công ty Phát điện 3- CTCP

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
+8402543876927
+8402543876930
 ir@genco3.evn.vn
 www.genco3.com