Tin, bài về hoạt động "Chuyển đổi số" của EVNGENCO3

EVNGENCO3 đang tập trung nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Nhiều bài viết ghi nhận hoạt động này được các cơ quan báo chí đăng tải, tiêu biểu như:

 

- EVNGENCO3- Chuyển đổi số từ nhận thức sang hành động

https://congthuong.vn/evngenco3-chuyen-doi-so-tu-nhan-thuc-sang-hanh-dong-166149.html

 

- Vai trò của nguồn nhân lực trong tiến trình chuyển đổi số tại EVNGENCO 3

https://plo.vn/do-thi/vai-tro-cua-nguon-nhan-luc-trong-tien-trinh-chuyen-doi-so-tai-evngenco-3-991721.html

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/vai-tro-cua-nguon-nhan-luc-trong-tien-trinh-chuyen-doi-so-tai-evngenco-3-1396616.html

 

-Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ áp dụng ứng dụng BASE trong chuyển đổi số doanh nghiệp

https://congthuong.vn/cong-ty-nhiet-dien-phu-my-ap-dung-ung-dung-base-trong-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-166566.html

https://tuoitre.vn/cong-ty-nhiet-dien-phu-my-ap-dung-ung-dung-base-trong-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-20211026145252567.htm

https://plo.vn/do-thi/nhiet-dien-phu-my-ung-dung-base-trong-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-1024081.html

 

- Công ty Thủy điện Buôn Kuốp: Ứng dụng công nghệ để phòng chống thiên tai

https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/cong-ty-thuy-dien-buon-kuop-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vao-cong-tac-phong-chong-thien-tai-20211015154123749.htm

https://danviet.vn/cong-ty-thuy-dien-buon-kuop-ung-dung-cong-nghe-vao-trao-doi-thong-tin-phong-chong-thien-tai-20211014085629219.htm

 

- Nhiệt điện Mông Dương: Hiệu quả từ áp dụng nhật ký vận hành điện tử

https://baotainguyenmoitruong.vn/nhiet-dien-mong-duong-hieu-qua-tu-ap-dung-nhat-ky-van-hanh-dien-tu-331601.html

 

- Nhiệt điện Bà Rịa quản lý hệ thống văn phòng trên nền tảng số

https://plo.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cong-dong/nhiet-dien-ba-ria-quan-ly-he-thong-van-phong-tren-nen-tang-so-1015854.html

 

- EVNGENCO3 chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, sản xuất điện

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/evngenco3-chuyen-doi-so-de-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-van-hanh-san-xuat-dien.html

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn