Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 (Quý III - Năm 2022)

 

Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 Quý III năm 2022 gồm các nội dung chính:

- Hội thảo công nghệ, giải pháp mới ứng dụng cho nhà máy nhiệt điện

- Giám sát nhiệt độ chổi than, vành trượt tổ máy H2 NMTĐ Srêpốk 3

- Bổ sung giao diện vận hành và logic điều khiển hệ thống vòi dầu

- Kết nối hệ thống lấy mẫu, phân tích chất lượng hơi – nước vào hệ thống DCS

Và một số nội dung, thông tin quan trọng khác.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn