Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 (Quý III - Năm 2021)

Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 Quý III Năm 2021, gồm các nội dung chính: 

- EVNGENCO3 tổ chức hội nghị quản lý kỹ thuật 2021 

- Nhà máy điện kỹ thuật số (Digital Power Plant) - Kết nối thông minh giữa con người và máy móc

- Ứng dụng công nghệ Biến tần để tiết kiệm điện năng

- Nâng cao độ tin cậy, hiệu suất và tính khả dụng của các NMĐ

Và một số nội dung, thông tin quan trọng khác.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn