Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 (Quý II - Năm 2022)

Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 Quý II năm 2022 gồm các nội dung chính:

- Hội nghị Tự động hóa ngành Điện trong xu thế chuyển đổi số

- Thay đổi chế độ vận hành hệ thống nâng công suất NMĐ Phú Mỹ 4

- Hệ thống quan trắc và tính toán dữ liệu thủy văn

- Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng vận hành trong nhà máy điện

 

Ứng dụng các giải pháp CNTT phục vụ công tác làm việc từ xa của cơ quan Tổng Công ty

Và một số nội dung, thông tin quan trọng khác.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn