Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 (Quý I - Năm 2022)

Bản tin Khoa học Công nghệ EVNGENCO3 Quý I Năm 2022, gồm các nội dung chính:

- Nâng cấp máy nén GT13E2 MXL2 Up-flow Compressor Upgrade 

- Điều khiển từ xa hệ thống thải tro từ silo 

- Robot vệ sinh, sơn bồn kim loại 

- Giải pháp chèn Guardian/ Vortex Seals cho tuabin của MD&A

Và một số nội dung, thông tin quan trọng khác.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn