Khoa học Công nghệ

Tin, bài về hoạt động "Chuyển đổi số" của EVNGENCO3

EVNGENCO3 đang tập trung nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Nhiều bài viết ghi nhận hoạt động này được các cơ quan báo chí đăng tải.

Xem thêm

Thủy điện Sê San 3A tự xử lý thành công 74 thanh dẫn bị hỏng lớp cách điện

  Tháng 3/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (SS3A) lần đầu tự thực hiện xử lý thành công 74 thanh dẫn bị hỏng lớp cách điện của máy phát H2 (54 MW) nhà máy thủy điện Sê San 3A.

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn