Liên hệ

Quý Cổ đông và Nhà đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Tổng Công ty Phát điện 3- CTCP

Số: 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM
+84028 36367449
+84028 36367450
 ir@genco3.evn.vn
 www.genco3.com