Investor Relation

Annual Report 2017

Hoạt động trong ngành Điện chịu tác động của nhiều yếu tố khó dự báo, nhưng trong năm 2017, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan ban ngành, EVNGENCO 3 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. 
Read More

MONTHLY INVESTOR BULLETIN July 2018

Production volume in the 7 months reached 20,078 mn kWh, equivalent to 55.27% of that planned for 2018. Phu My Thermal Power Plant, Vinh Tan 2, Mong Duong 1 are operating stably and Buon Kuop Hydro Power Plant is highly mobilized regarding the level of waterflow (about 8.02 million kWh / day)

Read More