Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội 

Theo kết quả bầu cử tại Đại hội, 37 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và 06 đại biểu đại diện cho Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.


Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa IV được các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.


Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN khóa V tặng hoa các đồng chí BCH khóa IV không tham gia BCH khóa V

Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, cũng đã tiến hành bầu 2 đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa mới là: đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa IV và đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Chánh Văn phòng Công đoàn Điện lực Việt Nam.


Cũng tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành cũng đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V. Đồng chí Đặng Hoàn An - Tổng Giám đốc EVN chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Công đoàn EVNSPC 


Dưới đây là Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023: 

1. Khuất Quang Mậu - Ủy viên BTV; Chủ tịch Công đoàn điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN);

2. Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

3. Nguyễn Kim Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

4. Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật;

5. Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT;

6. Phạm Quốc Khánh - Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT miền Trung (EVNCPC);

7. Trịnh Tuấn Sơn - Uỷ viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG (EVNNPT);

8. Võ Quang Lâm - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn (EVN);

9. Vũ Văn Minh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ TCT Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

10. Lê Xuân Thái - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn TCT điện lực miền Nam (EVNSPC);

11. Cao Minh Trung - Ủy viên BTV; Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 3 (EVNGENCO3);

 

12. Lê Văn Minh - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC);

13. Phùng Lê Dũng - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT điện lực TP. Hà Nội (EVNHN)

14. Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn ĐLVN;

15. Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công CĐ ĐLVN;

16. Vũ Xuân Khu - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm ĐĐ HTĐ Quốc Gia;

17. Nguyễn Duy Lăng - Ủy viên BCH; Phó TGĐ; Chủ tịch CĐ TCT phát điện 2 (EVNGENCO2);

18. Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Ủy viên BCH, Phó Ban TC&NS Tập đoàn, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn;

19. Huỳnh Chí Cường - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Điện lực Phú Thọ (TCT Điện lực TP HCM)

20. Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 1

21. Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng CĐ ĐLVN

22. Hoàng Thị Kim Lan - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Thái Nguyên (EVNNPC);

23. Trần Quang Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Quảng Trị (EVNCPC);

24. Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Thủy điện Sơn La;

25. Phạm Nguyễn Minh Châu - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty điện lực Sóc Trăng (EVNSPC)

26. Lương Văn Phương - Ủy viên BCH; Phó GĐ, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Hòa Binh (EVNNPC);

27. Phạm Kim Cúc - Ủy viên BCH; Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

28. Dương Sơn Bá - Ủy viên BCH; Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2);

29. Đoàn Đức Tiến - Ủy viên BCH; Trưởng Ban TC&NS EVN Hà Nội;

30. Bùi Công Luận - Ủy viên BCH; Phó CVP Tập đoàn; Phó Chủ tịch CĐ CQ Tập đoàn;

31. Lê Hải Đăng - Ủy viên BCH; Phó Ban KTSX Tập đoàn;

32. Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Thủy điện Ialy;

33. Nguyễn Quốc Long - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty Tư vấn xây dựng điện 2

34. Trần Thị Hiền - Ủy viên BCH; Chuyên viên Ban Tổ chức CĐ ĐLVN

35. Nguyễn Huy Thắng - Ủy vien BCH; Phó Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG;

36. Mai Lương Vân - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công TCT điện lực MN (EVNSPC);

37. Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch CĐ Công ty nhiệt điện Uông Bí.

 

II. Danh sách Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT, Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam;

2. Nguyễn Đình Vân - Ủy viên, Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

3. Trần Quốc Toản - Ủy viên, Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

4. Chu Sỹ Minh - Ủy viên, Ban Thanh tra bảo vệ Tập đoàn, Cơ quan Công đoàn Tập đoàn (EVN);

5. Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNSPC);

6. Trần Ngọc Liêm - Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC);

7. Nguyễn Thanh Hoàng - Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC);

8. Đinh Văn Đức - Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

9. Nguyễn Kiên Cường - Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

 

Theo CDDLVN

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn